Kontakt na štatutárne osoby

Predstavenstvo:

Ing. Andrej Fábri , PhD. - predseda predstavenstva
Plavé Vozokany 9, 935 69
Tel.: 0918 347 100

Bc. Slavomír Krnáč - podpredseda predstavenstva, mechanizátor
Medvecké 19, 935 41
Tel.: 0918 345 100

Ing. Peter Smolka - člen predstavenstva, agronóm-vinohradník
Plavé Vozokany 327, 935 69
Tel.: 0905 528 050

Blažej Mesár - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 110, 935 69

Ján Sádovský - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 264, 935 69

Alexander Tóth - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 174, 935 69

Július Buchlovič - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 130, 935 69

Kontrolná komisia:

František Beňuš – predseda komisie
Plavé Vozokany 46, 935 69
Tel.: 0918 346 100

Alexander Kováč – podpredseda komisie
Plavé Vozokany 127, 935 69

Mária Pintešová – člen komisie, vedúca predajne so zmiešaným tovarom
Plavé Vozokany 37, 935 69
Tel.: 036/7727122

Mária Držíková – člen komisie
Plavé Vozokany 233, 935 69

Milan Buchlovič – člen komisie
Plavé Vozokany 92, 935 69

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk