Kontakt na štatutárne osoby

Predstavenstvo:

Bc. Slavomír Krnáč - predseda predstavenstva
Medvecké 19, 935 41
Tel.: 0918 345 100

Ing. Peter Smolka - podpredseda predstavenstva, agronóm špecialista
Plavé Vozokany 140, 935 69
Tel.: 0905 528 050

Ing. Andrej Fábri , PhD. - člen predstavenstva, agronóm
Plavé Vozokany 9, 935 69
Tel.: 0918 347 100

Mgr. Sylvia Krnáčová - člen predstavenstva, účtovníčka
Medvecké 19, 935 41
Tel.: 0903 321 776

František Beňuš - člen predstavenstva, skladník
Plavé Vozokany 46, 935 69
Tel.: 0918 346 100

Blažej Mesár - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 110, 935 69

Július Buchlovič - člen predstavenstva
Plavé Vozokany 130, 935 69

Kontrolná komisia:

Alexander Kováč – predseda komisie
Plavé Vozokany 127, 935 69

Alexander Tóth – člen komisie
Plavé Vozokany 174, 935 69

Maroš Držík – člen komisie
Plavé Vozokany 233, 935 69

Gabriela Špaňová – člen komisie
Plavé Vozokany 241, 935 69

Milan Buchlovič – člen komisie
Plavé Vozokany 92, 935 69

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
E-mail: : info@pdplavevozokany.sk