• 1
    Poľnohospodárske družstvo
    so sídlom v Plavých Vozokanoch

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

Územie, na ktorom PD Plavé Vozokany hospodári, sa nachádza v Nitrianskom kraji, v juhovýchodnej časti okresu Levice.

Územie patrí do kukuričnej výrobnej oblasti so subtypom pšeničným, časť jačmenným. Výmera obhospodarovanej plochy je 1200 ha poľnohospodárskej pôdy.

O našom družstve

Podunajská nížina

Podunajská nížina

oblasť
od 150 do 232 m

od 150 do 232 m

nadmorská výška
1200 hektárov

1200 hektárov

rozloha
už 25 rokov

už 25 rokov

tradícia

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
E-mail: info@pdplavevozokany.sk